King10

เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒

 เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒

        วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิวยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุม เตรียมความพร้อมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

การประชุม เตรียมความพร้อมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

        วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เปิดประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ โดยมี ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา อาคาร ๑ ศาลากลางจังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิกุล ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยะลา"

โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

        วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ร่วมมือ ร่วมใจ ลดใช้พลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดยะลา" โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ บริเวณ อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒

  เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัด

 • ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ

 • การประชุม เตรียมความพร้อมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

  การประชุม เตรียมความพร้อมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสา

 • ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการสมัครขอรับรางวัลเลิ

 • โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

  โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม "ร่วมมือ ร่วมใ

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 • โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.