กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.58  นายสิทธิชัย  ตัณฑ์ศิริ  สถิติจังหวัดยะลา  ได้เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ณ บริเวณแหล่งน้ำบึงบาโร๊ะยามู  ม.3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม...

พบปะยามเช้า เดือน ม.ค.59

พบปะยามเช้า เดือน ม.ค.59

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2559 สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า

ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  อ.เมือง จ.ยะลา

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 • กิจกรรม 5 ธันวามหาราช

  กิจกรรม 5 ธันวามหาราช

 • กิจกรรม Bike For Dad

  กิจกรรม Bike For Dad

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า เดือน ธ.ค. 58

  กิจกรรมพบปะยามเช้า เดือน ธ.ค. 58

 • พบปะยามเช้า เดือน ม.ค.59

  พบปะยามเช้า เดือน ม.ค.59

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.