King10

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง

     วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. หน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

        วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ถวายพระราชกุศลและน้อมระลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรเชษฐ พรหมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประะธานพิธีเปิด ณ บริเวณสถานีร... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

        วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ม.๑ ต.หน้าถ้ำ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

        วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายอุสมาน ละตะเย๊าะ ผู้ช่วยพนักงานสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบิตร โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่ารา... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใ

 • พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลแ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถ

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ ค

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน ตุลาคม 2562

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2563

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม 2562

 • โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.