King10

กิจกรรม "การเสวนาใต้สันติสุขสัญจร" ภายใต้โครงการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม

        วันนี้ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร (ศพก.) อำเภอกาบัง ตำบลบาละ จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิตจังหวัดยะลา พร้อมด้วยช้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม "การเสวนาใต้สันติสุขสัญจร" ภายใต้โครงการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยกา... อ่านเพิ่มเติม...

Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา

Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา

         วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา ชาวยะลาร่วมปั่น ๗,๐๐๐ คน ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร เส้นทางรอบเมืองยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน แปรอักษร จิตอาสา ปล่อยปลา จำนวน... อ่านเพิ่มเติม...

วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

        เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ลานเอนกประสงค์ตลาดกลางยางพารา และเขาหัวล้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดยะลา  นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเทรล (Trail Running) การวิ่งแบบผจญภัยบนพื้นที่ธรรมชาติ ประกาศเจตจำนงทางการเมืองต่อต้านการทุจริต ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยมีนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม

พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม

        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พิธีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๖.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมในพิธีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • กิจกรรม

  กิจกรรม "การเสวนาใต้สันติสุขสัญจร" ภายใต้โครงการสร้า

 • Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา

  Bike อุ่นไอรัก จังหวัดยะลา

 • วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

  วันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต

 • พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม

  พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม

 • พิธีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  พิธีพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพร

 • โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

 • โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.