r9

การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

        เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (หอประชุมเล็ก) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงพนักงานแจงนับ โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้พนักงานแจงนับ มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วนถูกต้อง โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2

        เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ๓ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สทท.ยะลา) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่ารา... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

        เมื่อวันนี้ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในกิจกรรม พบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา

        เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำส่วนราชการต่างๆ ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ร่วมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะ... อ่านเพิ่มเติม...

งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

        วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนรางวัลกาชาด ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา : งานมีระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณรอบศาลหลักเมือง และถนนสุขยางค์ เทศบาลนครยะลา

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ

  การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ร

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่

 • งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

  งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.