King10

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        เมื่อวันนี้ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้ ประธานในพิธี ได้... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

        เมื่อวันนี้ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็... อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับองคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ต้อนรับองคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        เมื่อวันนี้ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปปฎิบัติภารกิจด้านศาสนา ณ วัดบาละ พร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้า และติดตามการดำเนินงานในโครงการระบบระบายน้ำและปรับปรุงระบบประชาโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อันเนื่... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

        เมื่อเวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. (๑๐ ต.ค. ๖๑) นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงาน เจ้าหน้าที่่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา  ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมพบปะยามเช้าในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดยะลาได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ใ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน

        เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณลานหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ ๕ ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตาผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"พร้อมมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ และมอบชุดนักเรียนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ โดยมีนายจรัญ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมรำลึกในพร

 • พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่อง

 • ต้อนรับองคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  ต้อนรับองคมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนัก

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลยะต๊ะ อำเภอรามัน

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บริเวณลานหน้าองค์การบริห

 • โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน กันยายน 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร

 • โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “สมโภชหลักเมืองและงานกาชาด” จังหวัดยะลา 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “สมโภชหลักเมือง

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.