King10

กิจกรรม “พบปะยามเย็น” สานสัมพันธ์สามัคคี พร้อมแลกเปลี่ยนการทำงาน ส่วนราชการ ในจังหวัด

กิจกรรม “พบปะยามเย็น” สานสัมพันธ์สามัคคี พร้อมแลกเปลี่ยนการทำงาน ส่วนราชการ ในจังหวัด

        เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ บริเวณตลาดเกษตรกร จังหวัดยะลา ถนนวงเวียน ๒ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา หน่วยงานในสังกัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.ยะลา รวม ๑๘ หน่วยงาน ของ จ.ยะลา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม พบปะยามเย็น โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการ จ.ยะลา เป็นประธานในการพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยน การปฎิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายแก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในงานนอกจากมีการร่วมพบปะ แลกเปลี่ย... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

        เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่บริเวณห้องโถง อาคารศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และข้าราชการในสังกัดทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และพนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

         เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พร... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์

        เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงค์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวยะลา ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวารางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีนางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

        เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ที่แหล่งน้ำพรุกง หมู่ที่ ๒ ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายธเนส สุวัตถิกุล ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • กิจกรรม “พบปะยามเย็น” สานสัมพันธ์สามัคคี พร้อมแลกเปลี่ยนการทำงาน ส่วนราชการ ในจังหวัด

  กิจกรรม “พบปะยามเย็น” สานสัมพันธ์สามัคคี พร้อมแลกเป

 • พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

  พิธีลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ

 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์

  พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์

 • พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มิถุนายน 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนประชาร

 • โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “สมโภชหลักเมืองและงานกาชาด” จังหวัดยะลา 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน “สมโภชหลักเมือง

 • โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพีย

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.