เนื้อหา

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

            เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 989 ต้น  ณ บึงแบเมาะ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

plant the tree081259

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.