เนื้อหา

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

            เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.30 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โอกาสนี้ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถาบันการพละศึกษา วิทยาเขตยะลา  โดยมีส่วนราชการ คลังจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ

morning meeting 08022560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.