เนื้อหา

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2560

        เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 07.30 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน โอกาสนี้ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีมงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม และรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพโดยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงกลาโหม

morningmeeting12042560

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.