เนื้อหา

งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

        วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนรางวัลกาชาด ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา : งานมีระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณรอบศาลหลักเมือง และถนนสุขยางค์ เทศบาลนครยะลา

redcross04062560

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.