เนื้อหา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา

        เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านกาตอง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำส่วนราชการต่างๆ ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ร่วมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป โดยมี พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจุังหวัดยะลา เข้าร่วมด้วย

gotonow06072560

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.