เนื้อหา

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนตุลาคม 2560

        เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ณ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับนายแพทย์บุญแสง บุญอำนวยกิจ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา พร้อมทีมงานบุคลากรฯ ร่วมต้อนรับนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมด้วย ในกิจกรรมงานพบปะยามเช้า ซึ่งจังหวัดยะลาจัดเป็นประจำทุกเดือน ในวันพุธ สัปดาห์ที่สองของเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม morningmeeting11102017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.