เนื้อหา

งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุวรรณบรรพต ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา

        เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ วัดสุวรรณบรรพต ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคดี ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา และประชาชาชนทั่วไป โดยผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมงานทอดกฐินในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

kathinceremony2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.