เนื้อหา

พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้เข้าร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา และบุคลากรส่วนหนึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในงานพิธีครั้งนี้ด้วย

royalcremation26102017

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.