เนื้อหา

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

        เมื่อวันนี้ ๘ พ.ย. ๖๐ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาร่วมพบปะกับส่วนราชการ ร่วมด้วยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา คณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน ในกิจกรรมพบปะยามเช้า ภายใต้ชื่อ "เช้านี้ที่ อบจ.ยะลา" ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดยะลา ให้จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความหวาดระแวงนำสันติสุขกลับคืนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

morningmeeting08112017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.