เนื้อหา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา

        เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ตำบลยะหาและพื้นที่ใกล้เคียง มาใช้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของจังหวัดยะลา ซึ่งมีบริการของหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการมากมาย เช่น การให้บริการด้านเกษตร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการตัดผม จำหน่ายสินค้าราคาถูก เล่นเกม แจกพันธุ์พืช อาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับประชาชนที่มาใช้บริการเป็นอย่างมากโดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน มีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา นายชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำศาสนา ร่วมด้วย

gotonow23112017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.