เนื้อหา

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

        เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า  Power of love @ yala โดยมี นายอนุชิต ตะกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา  สำหรับกิจกรรมพบปะยามเช้าในครั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการในจังหวัดยะลาได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการ

morningmeeting15022018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.