เนื้อหา

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

        เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และประชาชนในจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า  สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้ เริ่มจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวยะลา ได้ถวายพุ่มดอกไม้สดต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ขึ้นสู่ที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ วางพานพุ่มดอกไม้ถวาย จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อยถวายสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี ที่มีพระมหากรุณาธิคุณทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และพสกนิกรนานัปการ ทรงนำประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การศาสนา รวมทั้งแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นที่ทรงปกแผ่พสกนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข

remindrama331032018

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.