เนื้อหา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

        เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑ ที่โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการไปพิจารณาวางแผน และกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป โดยมีนายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ในครั้งนี้ด้วย

gotonow10052018

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.