เนื้อหา

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักการะพระบรมรูป ร.5

    เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อัญเชิญหลักเมือง จำลองประดิษฐานศาลหลักเมืองยะลา และสักการะพระบรมรูป ร.5 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดยะลา และให้การจัดงานประเพณีสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ รวม ๑๑ วัน ๑๑ คืน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

sacrificerama522052018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.