เนื้อหา

 

 20190905coveranalysitratel     

     วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ : การท่องเที่ยว new

qrcodecity2018

 

P

 20190905coveranalysiolder     

 

     วิคราะห์และสรุปสถานการณ์ : ผู้สูงอายุ new

qrcodecity2018

 20190905covertravel     

 

     Infographic การท่องเที่ยว new 

qrcodecity2018

 

P

 20190905coverolder 
   

     Infographic ผู้สูงอายุ  new

qrcodefruit2017
durian2012to2018

     

      วิเคราะห์สถานการณ์ทุเรียนจังหวัดยะลา พ.ศ. 2561                                         

qrcodedurian2012to2018

 

D

2018infogotonow     

     โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดยะลา 2561 

2018qrcodegotonow

2018infofruityala     

     สรุปผลการสำรวจ งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา 2561  

2018qrcodefruityala

 d

2018infoagriculturecon     

     สรุปผลการสำรวจ การประชุมวิชาการด้านการเกษตร 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.