เนื้อหา

การอบรม "โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ"

        วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมการอบรม " โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน ๒๕ ลุ่มน้ำ " (โครงการระยะที่ ๑) ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน ณ โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

20190401watertraining

พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี

        วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และประชาชนในจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาราชเจ้า และเป็นประธานพิธีเปิดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช และอ่านสารนายกรัฐมนตรี ในครั้งนี้ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

20190331rama3day

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”

        วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

20190406jakriday

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดยะลา(กพร.ปต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

       วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดยะลา(กพร.ปต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารตึกอำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๔ ยะลา ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

20190329skilldevelopment

กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดพิมลชัย

        วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายสมประสงค์ สิทธิสมบัติ นักวิชาการสถิติชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถิติ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดตลาดสดพิมลชัย โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณจุดรวมผลตลาดสดพิมลชัย เทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

20190329volunteer

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.