เนื้อหา

มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อมอบแก่คนพิการ

     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้มอบของขวัญให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพื่อมอบแก่คนพิการ เนื่องในวันคนพิการสากลประจำปี 2562

20200214giftgive

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

    วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

20200213gotonow

 

ประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

      วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางจุฑามาศ สังข์น้อย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และจะเสด็จฯ พระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรนียกิจพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

20200212greetmeeting

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

     วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ตามคอนเซ็ปต์ "ชาวยะลา อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใจงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อร่วมกันประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

20200212morningmeeting

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สำนักงาน กศน.

     วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้มีการประเมินเพื่อขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของ นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ตำแหน่ง ผู็อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา

20200204nonformalducation

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.