เนื้อหา

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow

        วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมกับจังหวัดยะลา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการเป็นเมื่องอัจฉริยะ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำเมืองจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทั้งเทศบาล อบจ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของพื้นที่ ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมแกรนด์พาเลช จังหวัดยะลา

20190514smartcity1

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ

        วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางศิริรันต์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนิโรธสังฆาราม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุฑุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ศาล ตุลาการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมในพิธี

20190507ceremony

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

        วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณหน้าอาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่แต่งกายด้วยชุดจิตอาสา และชุดสีเหลือง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

20190506signblessing

 

 

มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด

        วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา มอบของรางวัล เพื่อเป็นการรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ในการจัดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดยะลา ร่วมรับมอบ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการทั้งในและนอกพื้นที่ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ร่วมมอบของรางวัลเพื่อ “รวมน้ำใจ ช่วยกาชาด” อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

20190507redcrossawards

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

        วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นางศิริรัตน์ ตันฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า ๕๐๐ คน

20190506planttree

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.