เนื้อหา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

วันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติ​จังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางจุฑามาศ สังข์น้อย  ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ.ซาเมาะ (วังพญา - ท่าธง)​ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

040625633

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระบรมสารีริกธาตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓   ณ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

040625632

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์(Video Conference System)

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

PR31052563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

วันพุธที่  มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

040625631

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์(Video Conference System)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นางศิริรัตน์ ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference System)เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น 3อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม

16052020

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.