ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมราชการสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา

ประมวลภาพการตรวจเยี่ยมราชการของ
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ณ  สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓

 

 

คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.