กิจกรรมแปรอักษร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความอาลัย "ในหลวง" (รัชกาลที่ 9)

     บุคคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความอาลัย "ในหลวง"(รัชกาลที่ 9) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณหน้าศาลากลางและวงเวียนศาลหลักเมือง ซึ่งประชาชนชาวยะลาทุกหมู่เหล่า ทุกเชื้อชาติ ศาสนา ทั้งจังหวัด ในทุกอำเภอ มาร่วมแสดงความอาลัยและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

transla

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.