กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค

       เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 59 เวลา 16.00 น. ที่ลานหน้าอาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการจังหวัดยะลาและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ภายในศาลากลางจังหวัดยะลา และหน่วยงานที่ตั้งอยู่รอบๆ นอกศาลากลาง กว่า 500 คน ร่วมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี และความตื่นตัวในการทำงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงออกกำลังกายทุกๆ วันพุธ

exercise07122559

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.