โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา ม.2 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา

              เมื่อวันนี้ 15 ธันวาคม 2559 บุคลากรเจ้าหน้าที่ สำหนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมออกบริการประชาชนในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบันนังสตาวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้บังคับหน่วยกำลังทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ผู้นำศาสนา นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

gotonow15122559

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.