กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค วันที่ 15 มีนาคม 2560

        เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 60 เวลา 16.00 น. ที่ลานหน้าอาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา  ร่วมการออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค สนองนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดี และความตื่นตัวในการทำงาน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงออกกำลังกายทุกๆ วันพุธ

exercise15032560

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.