r9

งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

        วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนรางวัลกาชาด ในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา : งานมีระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณรอบศาลหลักเมือง และถนนสุขยางค์ เทศบาลนครยะลา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

        เมื่อวันที่ 23 พฤษคม 2560 นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง และถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ก่อนที่จะมีพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญองค์หลักเมืองจำลองประดิษฐานบนราชรถ แห่รอบเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา ได้กราบไหว้ สักการะบูชา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ร่วมการแถลงข่... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง

        เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๐ ที่ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำส่วนราชการต่างๆ  ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ร่วมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

        เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.30 น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมพบปะยามเช้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม โอกาสนี้ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมด้วยทีมงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมกิจกรรม  ณ ศูนย์วิทยาพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยะลา  ในที่นี้ส่วนราชการร่... อ่านเพิ่มเติม...

วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

        เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และสมาชิกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงาน "งานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๐” โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถ... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

  งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖

 • พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

  พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสม

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้า

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

 • วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

  วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.