King10

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา

        เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา มีประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ตำบลยะหาและพื้นที่ใกล้เคียง มาใช้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของจังหวัดยะลา ซึ่งมีบริการของหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการมากมาย เช่น การให้บริการด้านเกษตร บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการตัดผม จำหน่ายสินค้าราคาถูก เล่นเกม แจกพันธุ์พืช อาหาร เครื่อ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

        เมื่อวันนี้ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคารหลังเก่า ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีส่วนราชการ ร่วมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เหล่ากาชาด องค์กร สถาบัน นักเรียน และประ... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

        เมื่อวันนี้ ๘ พ.ย. ๖๐ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางมาร่วมพบปะกับส่วนราชการ ร่วมด้วยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา คณะผู้บริหาร สมาชิก เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน ในกิจกรรมพบปะยามเช้า ภายใต้ชื่อ "เช้านี้ที่ อบจ.ยะลา" ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้รับมอบหมายจากจังหวัดยะลา ให้จัดกิจกรรมขึ้น โดยมีนายมุขตาร์ มะ... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดศรีนคร ม.๖ ต.คีรีเขต อ.ธารโต

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดศรีนคร ม.๖ ต.คีรีเขต อ.ธารโต

        วันที่ ๗ พ.ย. ๖๐ ที่วัดศรีนคร ม.๖ ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัด ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำส่วนราชการต่างๆ ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ไป... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้เข้าร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา และบุคลากรส่วนหนึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในงานพิธีครั้งนี้ด้วย

 

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลยะหา อำเภอยะหา

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลยะหา

 • พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมิน

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดศรีนคร ม.๖ ต.คีรีเขต อ.ธารโต

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดศรีนคร ม.๖ ต.คีรีเขต อ.ธา

 • พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

  พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.