พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

         เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 60 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา นำที่มข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สถิติ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อประกาศสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ต่อราชวงศ์จักรี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ต่อปวงชนชาวไทย  และร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 ตลอดจนการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในช่วงบ่ายของวัน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาcilvilservant1cilvilservant2

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.