ต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

         เมื่อวันศุกร์ที่ 21เมษายน 2560 นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และบุคคลากรสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ และได้เยี่ยมชมโครงการเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ ณ บ.ทีโอที สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำปากบารา จ.สตูล  วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Show Case "เน็ตประชารัฐ @ สตูล การพัฒนาที่ยั่งยืน" ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน ณ บ้านควนดินดำ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

civilnetสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.