วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐

        เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ เนื่องในวันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และสมาชิกเหล่ากาชาด เป็นผู้รับมอบเพื่อเป็นรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงาน "งานสมโภชหลักเมือง และงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๕ ประจำปี ๒๕๖๐” โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณรอบหลักเมืองและถนนสุขยางค์ เขตเทศบาลนครยะลา

helpredcross2016

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.