โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง

        เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๐ ที่ลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำส่วนราชการต่างๆ  ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ร่วมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ไปพิจารณาวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

gotonow18052560

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.