พิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) และการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

        เมื่อวันที่ 23 พฤษคม 2560 นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง และถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ก่อนที่จะมีพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญองค์หลักเมืองจำลองประดิษฐานบนราชรถ แห่รอบเขตเทศบาลนครยะลา เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา ได้กราบไหว้ สักการะบูชา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ร่วมการแถลงข่าวกิจกรรมรวมใจภักดิ์ ชาวยะลาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จ.ยะลา ณ บริเวณสนามหน้าอาคารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดยะลา ศาลากลาง จ.ยะลา

sacrifice23052560

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.