กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฏาคม 2560

        เมื่อวันนี้ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ที่อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในกิจกรรม พบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

morningmeeting05072017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.