กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ครั้งที่ 2

        เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา ๓ หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สทท.ยะลา) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา (สวท.ยะลา) ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมพบปะให้โอวาทกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งเข้าร่วมจำนวนกว่า ๒๐๐ คน

morningmeeting19072560      

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.