งานดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017

        เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ลานหาดใหญ่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สัญจร 2017” โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากรกระทรวงดิจิทัล ร่วมด้วยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ให้การต้อนรับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานหลัก ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 จึงเล็งเห็นความสำคัญในการสร้างความเข้าใจ และความรู้ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในด้านมิติทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

digitaltranformation2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.