งานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๐

        ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจังหวัดยะลา ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนในการจำหน่ายผลไม้ ช่วยเหลือเกษตรกรในด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP เสริมสร้างภาพลักษณ์ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความสุขและความบันเทิงกับประชาชนในพื้น

fruit20172       วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านปศุสัตว์ เพิ่งช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดยะลา โดยมีเกษตรจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และตัวแทนเกษตรกรร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณตลาดเกษตรกร อ.เมือง จ.ยะลา

yalafruit2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.