การปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

        เมื่อวันนี้ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ ที่บริเวณบึงพรุต้นเหรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด และปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในครั้งนี้ด้วย

vocabularylist2017

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.