พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

        เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวยะลาทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธี

2017mom1         สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ได้จัดพิธีถวายพระพรของผู้นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมพิธีสวดดุอา (ขอพร) ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ผู้นำศาสนา ข้าราชการที่นับถือศาสนาอิสลาม นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวไทยมุสลิมทุกภาคส่วน กว่า ๕๐๐ คน

2017mon2        เวลา ๑๘.๓๐ น. ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการทุกระดับชั้น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ลูกเสือชาวบ้าน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน องค์กร สโมสร มูลนิธิ ในพื้นที่จังหวัดยะลา พร้อมทั้งร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานขึ้นสู่ที่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ถวายความเคารพ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ จุดเทียนชัยมงคล จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๑๒ สิหา และเพลงสดุดีมหาราชินี อย่างพร้อมเพรียงกันกึกก้องสนั่นทั่วทั้งบริเวณประกอบพิธี

2017mom3

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.