งาน มรย.วิชาการ ๖๐ : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐

        เมื่อวันนี้ ๑๕ ส.ค. ๖๐ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รองศาสตราจารย์ ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน มรย.วิชาการ ๖๐ : คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้ สู่ Thailand ๔.๐ ซึ่งคณะกรรมการจัดงาน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนได้แสดงศักยภาพและผลงานของหน่วยงานที่จะมุ่งสู่การพัฒนาคลังปัญญา หรือองค์ความรู้ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่มาตรฐานสากล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

yalaacademic2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.