โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

        วันที่ ๒๔ ส.ค. ๖๐ ที่โรงเรียนบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำส่วนราชการต่างๆ ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ยมเยียน สอบถามทุกข์สุข ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ไปพิจารณาวางแผนและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป  โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา หัวหน้าส่วนราชการ นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ร่วมด้วย

gotonow24082017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.