พิธียกยอดฉัตร 9 ชั้น ขึ้นพระเมรุมาศจำลอง

        เมื่อเวลา ๑๐.๓๙ น. วันนี้ ๓ ต.ค. ๒๕๖๐ ที่บริเวณสนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา ซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดยะลา พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้ร่วมพิธียกยอดฉัตร ๙ ชั้น ขึ้นพระเมรุมาศ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และพระราชปัญญาเมธี เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

crematory2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.