กิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ โดยการเต้นแอโรบิค วันที่ 11 ตุลาคม 2560

        เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ บุคลากรในสำนักงานสถิติ่จังหวัดยะลา ร่วมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา และสถานสงเคราะห์คนชรายะลา ร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลฯ และได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการภายใจศาลากลางและรอบนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา

exercise111025601

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.