พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่บริเวณหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามโรงพิธีช้างเผือก จ.ยะลา นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้วางพวงมาลา และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ หน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า    

chulalongkornday2017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.