กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนธันวาคม 2560

        เมื่อวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ในกิจกรรมพบปะยามเช้า  ซึ่งเทศบาลนครยะลาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลา  รวมทั้งทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน เข้าร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

moningmeeting13122017

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.