King10

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังเสร็จสิ้นงานหลักเมือง

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังเสร็จสิ้นงานหลักเมือง

        เมื่อวันนี้ ๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๙ น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้อัญเชิญหลักเมืองจำลองจากศาลหลักเมืองยะลา กลับไปประดิษฐาน ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา ร่วมในพิธี สำหรับการประกอบพิธีดังกล่าวนั้น ถือเป็นโบราณประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ จนถึงปัจจุบัน ที่ชาวจั... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑

พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑

         เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมในพิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน และนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งในพิธีครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการเหล่ากาชาด ข้าราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ บริ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักการะพระบรมรูป ร.5

พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักการะพระบรมรูป ร.5

    เมื่อเวลา ๐๙.๐๙ น. วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อัญเชิญหลักเมือง จำลองประดิษฐานศาลหลักเมืองยะลา และสักการะพระบรมรูป ร.5 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดยะลา และให้การจัดงานประเพณีสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้ง... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

        เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๑ ที่โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงได้พบปะเย... อ่านเพิ่มเติม...

มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

        เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๑ ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา จวนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายธเนส สุวัตถิกุล รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดยะลา นำทีมบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา  ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณศาลหลักเมื... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง หลังเสร็จสิ้นงานหลักเมือง

  พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค

 • พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๑

  พิธีเปิดงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา คร

 • พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักการะพระบรมรูป ร.5

  พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และสักก

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ที่ ๔ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยือนัง หมู่ท

 • มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๑

  มอบของรางวัลเพื่อร่วมในการออกร้านนาวากาชาดในงานสมโ

 • โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการการสำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพีย

 • โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบก

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่

 • โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริหาร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจธุรกิจทางการค้าและทางการบริหาร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจต่

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือน เมษายน 2561

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.