King10

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

        เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๑ ที่วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงได้พบปะเยี่ย... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

        เมื่่อวันนี้ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ที่อาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม ได้จัดกิจกรรมพบปะยามเช้า และรับน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานในจังหวัดยะลา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ผู... อ่านเพิ่มเติม...

พิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ครบ 236 ปี

พิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ครบ 236 ปี

        ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันนี้ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ น. ที่อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานนำส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชนใ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

        เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑ ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และประชาชนในจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฏาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเก... อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑

การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑

        จังหวัดยะลา เปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน สร้างขวัญกำลังใจ สามัคคีหน่วยงาน ผ่อนคลายความเครียด ขณะ หลายหน่วยงานแต่งกายย้อนรอยละครบุพเพสันนิวาส เข้าร่วมขบวนพาเหรด คึกคัก เมื่อวันนี้ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๑๐ น. บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดยะลาได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการเดินขบวนพาเหรด จากหน่วยงาน ๑๓ กระทรวงของจังหวัดยะลา โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดรังสิตาวาส หมู่ที่ ๔ ตำ

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนเมษายน 2561

 • พิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” และ “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ครบ 236 ปี

  พิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” แล

 • พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

  พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด

 • การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑

  การแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๑

 • การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560

  การสำรวจข้อมูลด้านอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560

 • การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560

  การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560

 • การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560

  การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทยปี 2560

 • การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

  การสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2560

 • การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน พ.ศ. 2560

  การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครัวเรือน พ.ศ. 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.