King10

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง

        เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนปัญญาวิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโครงการที่จังหวัดยะลา ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกให้บริการพี่น้องประชาชน... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๑

กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๑

        เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมในกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๑ โดยนายวีรศักดิ์ สมานพันธ์ โทรศัพท์จังหวัดยะลา กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก ๑๘ หมู่บ้านของตำบลในอำเภอรามัน รวมทั้งหมด ๗๒ คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมกันระหว่าง กศน.จังหวัดยะลา และ TOT จังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561

กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561

        เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฯ ทั้งนี้มีห้วหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากส่วน... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา (Focus group)

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา (Focus group)

         เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางลัดดา พุทธชาติ คลังจังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดยะลา (Focus group)  ร่วมด้วยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัด และนางสาวเมธินี ชำนิธุระการ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดยะลาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ และรายงานประมาณการเศรษฐกิจ... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีส่งมอบ นพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีส่งมอบ นพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

        เมื่อวันนี้ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งประกอบพิธีส่งมอบนพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระเมรุมาศจำลอง ห... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา หมู่ที่ ๙ ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา หมู่ที

 • กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๑

  กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเ

 • กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561

  กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561

 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง และประมาณการเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา (Focus group)

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิ

 • พิธีส่งมอบ นพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  พิธีส่งมอบ นพปฎลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์ งานพร

 • โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจการมีการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจการมีการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจความสุขของคนทำงานในองค์กร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561

 • โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561

 • โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2561

  โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน มกราคม 2561

 • โครงการสำรวจยอดขายรายไดรมาส 4/2560

  โครงการสำรวจยอดขายรายไดรมาส 4/2560

 • โครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561

  โครงการสำรวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.