พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

     เมื่อวันนี้ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่สวนศรีเมือง ริมแม่น้ำปัตตานี ในเขตเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งสร้างความสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชน และร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" จังหวัดยะลาทำความสะอาดบริเวณสวนศรีเมืองเก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ ใบไม้ ปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดยะลาต่อไป โดยมีนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา  หัวหน้าส่วนราชการส่วนราชการต่างๆ ทหารตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และจิตอาสาฯ จังหวัดยะลา เข้าร่วม

releaseoffish20122017

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.