งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ

        เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดยะลาทุกคน ร่วมงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยนายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา ได้กล่าวอวยพรให้กับบุคลากรทุกคนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญซึ่งมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานอย่างยิ่ง

meetingnewyear12018
meetingnewyear22018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.