กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2561

        เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรม "พบปะยามเช้า" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฯ ทั้งนี้มีห้วหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จากส่วนราชการต่างๆ ร่วมด้วย

morningmeeting16012018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.