กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๑

        เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศิริ สถิติจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการอบรมในกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๑ โดยนายวีรศักดิ์ สมานพันธ์ โทรศัพท์จังหวัดยะลา กล่าวรายงาน และมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก ๑๘ หมู่บ้านของตำบลในอำเภอรามัน รวมทั้งหมด ๗๒ คน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมกันระหว่าง กศน.จังหวัดยะลา และ TOT จังหวัดยะลา เพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐสู่ประชาชนในระดับหมู่บ้านต่อไป

trainingnetpacharat16012018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.