กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน รุ่นที่ ๔

        เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิชัย ตัณฑ์ศฺิริ สถิติจังหวัด และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “เน็ตประชารัฐเพื่อประชาชนจังหวัดยะลา” รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุม ฮาลา-บาลา สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มีผู้แทนชุมชน หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เข้ารับร่วมการอบรม โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธิเปิด กล่าวว่าการสนับสนุนการใช้งานอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เป็นการยกระดับโครงการสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่สังคมดิจิทัล ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการของรัฐ แต่ถึงมีประโยชน์ก็มีโทษแอบแฝงมา อาทิเช่น สื่อที่ไม่เหมาะสม การปลอมแปลง Facebook แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหลอกลวงให้โอนเงินไป ฯลฯ จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมวันนี้ ไปขยายผลสร้างการรับรู้ ในชุมชน หมู่บ้าน อย่าให้ใครต้องตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้

tranningnetpracharat24012018

สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง 
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทร. 0-7321-2703 โทรสาร 0-7322-2012
เครือข่ายสื่อสารกระทรวงมหาดไทย : 75314,75321
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.